Aquest espai virtual pretén ser un lloc de trobada de totes les persones que disposin d’algun objecte en bon estat i vulguin donar-lo a algú altre que li pugui ser d’utilitat. (OFERTES)


També és una eina per trobar algun objecte que es necessiti, sense haver de comprar-lo de nou. (DEMANDES)


La persona que ofereix i la que demana han de contactar entre elles i s’han de posar d’acord en la manera de com es fa l’intercanvi, sense utilitzar els diners com a mitjà de canvi.


L’objectiu principal de la web és fomentar la reutilització dels objectes i evitar que es converteixin en residus, ja que alguns d’ells podrien ser útils per a altres persones.

Últimes ofertes
Deixalleria municipal
Aquesta web ha comptat
amb el suport de: